• عضویت

گویش نامه اینترنتی رازهای سر به مهر خطه راز ، شامل واژه ها ، ضرب المثل ها ،فعل ها و کنایه ها به زبان رازی میباشد ، جهت مشارکت در به روز رسانی معانی و مفاهیم و زنده نگه داشتن این گویش  ما را در جمع آوری اطلاعات یاری فرماوئید..

________

 

 

واژه ها توسط abedi_raz

0 دیدگاه 36 بازدید
ارسال شده فروردین 8, 1394 در ج
0 دیدگاه 6 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در ب
0 دیدگاه 3 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در ب
0 دیدگاه 7 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در ق
0 دیدگاه 17 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در خ
0 دیدگاه 9 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در ل
0 دیدگاه 4 بازدید
ارسال شده فروردین 5, 1393 در ق
0 دیدگاه 8 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ق
0 دیدگاه 4 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ش
0 دیدگاه 11 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ش
0 دیدگاه 10 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ش
0 دیدگاه 8 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ه
0 دیدگاه 4 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در الف
0 دیدگاه 10 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در ل
0 دیدگاه 8 بازدید
ارسال شده اسفند 21, 1392 در ی
0 دیدگاه 16 بازدید
ارسال شده اسفند 21, 1392 در چ
1 دیدگاه 47 بازدید
ارسال شده اسفند 21, 1392 در ر
0 دیدگاه 2 بازدید
ارسال شده اسفند 21, 1392 در پ
...