• عضویت

گویش نامه اینترنتی رازهای سر به مهر خطه راز ، شامل واژه ها ، ضرب المثل ها ،فعل ها و کنایه ها به زبان رازی میباشد ، جهت مشارکت در به روز رسانی معانی و مفاهیم و زنده نگه داشتن این گویش  ما را در جمع آوری اطلاعات یاری فرماوئید..

________

 

 

فعالیت های اخیر توسط abedi_raz

0 دیدگاه 38 بازدید
ارسال شده فروردین 8, 1394 در ج
0 دیدگاه 41 بازدید
دوباره دسته بندی کردن شهریور 4, 1393 در کنایه
0 دیدگاه 34 بازدید
ویرایش شده شهریور 4, 1393 در س
0 دیدگاه 42 بازدید
ویرایش شده شهریور 4, 1393 در چ
0 دیدگاه 33 بازدید
ویرایش شده شهریور 4, 1393 در چ
0 دیدگاه 40 بازدید
ویرایش شده شهریور 4, 1393 در چ
0 دیدگاه 26 بازدید
دوباره دسته بندی کردن شهریور 4, 1393 در ی
0 دیدگاه 21 بازدید
ویرایش شده خرداد 6, 1393 در م
0 دیدگاه 11 بازدید
ویرایش شده خرداد 6, 1393 در ت
0 دیدگاه 23 بازدید
ویرایش شده خرداد 6, 1393 در د
0 دیدگاه 27 بازدید
ویرایش شده خرداد 6, 1393 در ر
0 دیدگاه 12 بازدید
ویرایش شده خرداد 6, 1393 در ق
0 دیدگاه 19 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ک
0 دیدگاه 9 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ز
0 دیدگاه 7 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ج
0 دیدگاه 8 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در د
0 دیدگاه 8 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ل
0 دیدگاه 6 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ر
0 دیدگاه 5 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ک
0 دیدگاه 10 بازدید
ویرایش شده خرداد 1, 1393 در ر
...