• عضویت

گویش نامه اینترنتی رازهای سر به مهر خطه راز ، شامل واژه ها ، ضرب المثل ها ،فعل ها و کنایه ها به زبان رازی میباشد ، جهت مشارکت در به روز رسانی معانی و مفاهیم و زنده نگه داشتن این گویش  ما را در جمع آوری اطلاعات یاری فرماوئید..

________

 

 

واژه ها توسط SajjadVahidi

0 دیدگاه 18 بازدید
ارسال شده بهمن 24, 1394 در گ
0 دیدگاه 12 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در ز
0 دیدگاه 11 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در کنایه
0 دیدگاه 10 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در ز
0 دیدگاه 26 بازدید
ارسال شده خرداد 6, 1394 در کنایه
0 دیدگاه 16 بازدید
ارسال شده آذر 2, 1393 در ق
0 دیدگاه 11 بازدید
ارسال شده فروردین 4, 1393 در کنایه
0 دیدگاه 7 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 4 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 2 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 4 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 2 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 3 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 7 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 1 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 3 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 3 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 1 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
0 دیدگاه 2 بازدید
ارسال شده فروردین 3, 1393 در ب
...