• عضویت

گویش نامه اینترنتی رازهای سر به مهر خطه راز ، شامل واژه ها ، ضرب المثل ها ،فعل ها و کنایه ها به زبان رازی میباشد ، جهت مشارکت در به روز رسانی معانی و مفاهیم و زنده نگه داشتن این گویش  ما را در جمع آوری اطلاعات یاری فرماوئید..

________

 

 

فعالیت های اخیر توسط SajjadVahidi

0 دیدگاه 10 بازدید
ویرایش شده مرداد 14, 1396 در د
0 دیدگاه 7 بازدید
ویرایش شده مرداد 12, 1396 در ب
0 دیدگاه 4 بازدید
ویرایش شده مرداد 12, 1396 در م
0 دیدگاه 13 بازدید
ویرایش شده بهمن 28, 1394 در ر
0 دیدگاه 11 بازدید
ویرایش شده بهمن 24, 1394 در گ
0 دیدگاه 26 بازدید
ویرایش شده بهمن 24, 1394 در کنایه
0 دیدگاه 18 بازدید
ارسال شده بهمن 24, 1394 در گ
0 دیدگاه 12 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در ز
0 دیدگاه 11 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در کنایه
0 دیدگاه 10 بازدید
ارسال شده بهمن 23, 1394 در ز
0 دیدگاه 10 بازدید
ویرایش شده بهمن 22, 1394 در س
1 دیدگاه 36 بازدید
نمایش از نو بهمن 21, 1394 در ف
0 دیدگاه 12 بازدید
ویرایش شده بهمن 21, 1394 در ر
0 دیدگاه 12 بازدید
ویرایش شده بهمن 17, 1394 در خ
0 دیدگاه 15 بازدید
ویرایش شده بهمن 17, 1394 در ج
1 دیدگاه 20 بازدید
ویرایش شده بهمن 13, 1394 در ج
0 دیدگاه 25 بازدید
ویرایش شده فروردین 6, 1394 در ز
0 دیدگاه 33 بازدید
ویرایش شده فروردین 4, 1394 در ش
0 دیدگاه 28 بازدید
ویرایش شده اسفند 14, 1393 در ز
...